Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Защо е важно да прочетете тази политика за поверителност?
В настоящата Декларация за поверителност ние обясняваме как използваме вашите лични данни, получени чрез онлайн магазина: https://ozonee.bg/ ("Store"). С използването на магазина приемате условията, описани в тази Декларация за поверителност.

2. Кой управлява личните ви данни?
Дружество Alpha Fashion ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, Poland вписвано в съдебен регистър с номер 0000691242, БУЛСТАТ: 9291906045,ЕИК: 368062332

3. Какви данни събираме?
Ние обработваме следната лична информация на потребителите:
a. име и фамилия или име на фирма;
b. адрес на мястото на пребиваване;
c. телефонен номер;
d. Имейл адрес;
e. Данъчен идентификационен номер - допълнително за потребители, които не са потребители.

4. На какво основание обработваме вашите данни?
Събраните по начин, описан в тази Декларация за поверителност данните се съхраняват и обработват по начин, съвместим с изискванията на регламента на Европейския парламент и Съвета на ЕС 2016/679 от 27.04.2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (наричан по-долу "Регламент") и Закона за защита на личните данни от 10.05.2018 г., ако е изпълнено поне едно от следните условия:
1) Вие се съгласихте да обработвате личните си данни с една или повече конкретни цели;
2) обработката е необходима за изпълнение на договора, който сте сключили, или за предприемане на действия от ваше име преди сключването на договора;
3) обработката е необходима за изпълнение на наложеното от нас правно задължение;
4) обработката е необходима за защита на вашите жизнени интереси;
5) обработването е необходимо за цели, произтичащи от законните интереси на администратора или на трета страна

5. Как използваме събраните данни?
Ние събираме данните, които се използват най-вече за да може да се свържем с вас по електронната поща или по телефона, за да се справят и изпълнение на сложни, за вас, в жалбата и възстановяването на обезщетения в случай на оттегляне от договора и за маркетингови и рекламни услуги и собствени продукти.

С вашето отделно съгласие, събраните данни също се използват:
1) за да ви изпратим ценни имейли, известия за нови продукти и промоции, собствени маркетингови материали (бюлетин и търговска информация) по електронна поща,
2) да Ви изпратим по имейл промоционалните и маркетингови материали на нашите доверени партньори,
3) по автоматизиран начин, включително и профилиране на вашата лична информация, за да съответстват на офертата и рекламирането на продукти или услуги на личните ви предпочитания, поведение, както и как да използвате сайта.

6. Предоставянето на данни задължително ли е?
Имате право да изберете дали и до каква степен искате да използвате нашите услуги и да споделяте информация за себе си. Предоставянето на лични данни е доброволно, но ако не предоставите лични данни, необходими за обработката на продукта, това може да попречи на правилното им изпълнение.

7. Какви са вашите права по отношение на личните данни, които събираме?
Имате право на достъп до данните, да получавате информация за данните, които се обработват, актуализация, коригиране и оттеглянето на съгласие за отстраняване на обработка и желание по всяко време (правото да бъдеш забравен). В тази целта, моля, свържете се с нас, като влезете в вашищят потребителски акаунт или чрез изпращане на съобщения до електронна поща: privacy@ozonee.bg [ЕО 1], или чрез формата за контакт.

Освен това имате право да се възразите срещу обработката на данните си в Службата за защита на личните данни.

8. Как мога да прехвърля данните си?
Имате право да получавате данни, които обработваме с вашето съгласие или като част от договора. Те ще бъдат автоматично изпратени до вас или до трета страна, в стандартен, машинно четен формат. Ако трябва директно да прехвърлите тези данни на друга отговорна страна, тя ще бъде приложена само дотолкова, доколкото това е технически осъществимо.

9. Колко време обработваме вашите лични данни?
Ние обработваме данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо да поддържаме профила на потребителя и да изпълняваме поръчки, следпродажбено обслужване и обработка на жалби. Освен това ние може да запазим вашите данни до степента, необходима, за да претендираме за неизплатени дългове или в случай на необходимост да предприемем действия във връзка с нарушаване на разпоредбите на магазина или общоприложими закони. В горните случаи личните данни могат да се съхраняват дори след изтриване на потребителския профил, но не по-дълго от периода, необходим за постигане на гореспоменатите цели.

10. Сигурност и поверителност
Използваме всички технически и организационни методи, за да гарантираме сигурността на вашите лични данни и да ги предпазим от случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп. Информацията се съхранява и обработва на сървъри с висока степен на сигурност, с подходящи мерки за сигурност, които отговарят на изискванията на българското законодателство.

Не забравяйте да не споделяте никакви лични данни чрез магазина. Публичното разкриване на такива данни се извършва на ваша отговорност.

11. Данните ми се прехвърлят ли на други лица?
За да поддържате потребителски акаунт, да администрирате имейл акаунти, да обработвате поръчки, вашите данни могат да бъдат прехвърляни за обработка на специализирани организации. Отдаването на вашите данни на външни доставчици може да се отнася по-специално до следните услуги: куриер и поща, хостинг и сървърна поддръжка.
Пощенските и куриерските пратки се извършват от:

Полска Поща със седалище във Варшава

ДПД Полша
ул. Вроцлавска 152,
62-800 Калиш

Хостинг операторът в магазина е:

IAI S.A.
ул. Алея Пастов 30
71-064 Шчечин

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация.

12. Какви други данни обработваме по-нататък?
При ползването на част от магазина, можем да обработим работните данни и навигационни данни (IP адрес, име на домейн, тип на браузъра, време на достъп, типа на операционната система, информация за линкове и препратки, които ще се натисне, или други действия, предприети в нашият магазин), които се използват за генериране на статистики, които помагат при администрирането на магазина. Тези данни са съвкупни и анонимни, т.е. те не съдържат никакви функции, позволяващи идентифициране на лицето, посещаващо уебсайта на магазина. Досиетата не се разкриват на трети страни.

13. Промени в политиката за поверителност
Предложението на магазина може да бъде променено. Технологиите, стандартите, законовите изисквания и изискванията, свързани с правенето на бизнес в интернет, също ще се променят. Поради това в бъдеще магазинът може да въведе промени в Декларацията за поверителност. Използването на магазина след влизането в сила на измененията означава да ги приемете.

14. Всички необходими данни за контакт може да намерите в секцията за контакт на нашия магазин.

I. Бисквити и подобни технологии

 1. Магазинът също използва "бисквитки" за събиране на други, нелични данни. Те се използват за предоставяне на услуги на най-високо ниво, за да се оптимизира съдържанието в магазина, да се адаптират към индивидуалните нужди на всеки потребител, както и за рекламни и статистически цели. Тези данни не са лични данни и не позволяват на лицето да бъде ясно идентифицирано. За да научите повече, разгледайте правилата ни за "бисквитките".
 2. Файлът с бисквитки (т.нар. "Бисквитка") е текстов файл, съдържащ информация, изтеглена от крайното устройство (компютър или друго мобилно устройство) на потребителя по време на посещения в уебсайта на магазина. Бисквитките се изпращат от браузъра на потребителя до уебсайта на магазина, от който са били изтеглени, по време на посещението на всеки потребител на уебсайта на магазина.
 3. Видове бисквитки, използвани в уеб сайта на магазина:
  1. за сесия - те се съхраняват на устройства на потребителите само за времетраенето на работата на интернет браузъра
  2. Постоянни - те се съхраняват дори след приключване на еднократните посещения на уебсайта на магазина и обикновено се използват за персонализиране на следващото посещение на потребителя, посещаващ уебсайта на магазина
 4. Ние не съхраняваме личната информация на потребителите чрез "бисквитки"
 5. Информацията, събрана на базата на "бисквитки", се използва, за да се установят правилните предпочитания и да се оптимизира процесът на използване на уебсайта на магазина, да се създават статистически данни, да се поддържа сесията на потребителския магазин (след влизане в системата)
 6. Потребителят има възможност да ограничи или забрани достъпа на "бисквитки" до устройството си
 7. Потребителят може по всяко време да променя настройките на "бисквитката", като посочва условията за тяхното съхранение и достъп до крайното устройство чрез "бисквитките". Промените в настройките могат да се извършват чрез настройките на уеб браузъра или чрез конфигуриране на услугата. Настройките могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното обработване на "бисквитките" в настройките на уеб браузъра или да ги информират при поставянето на "бисквитките" в устройството. Подробна информация за възможностите и начините за обработка на "бисквитките" можете да намерите в настройките на софтуера на уеб браузъра.
 8. Потребителят може да изтрие файловете с "бисквитки" по всяко време, като използва функциите, които са на разположение в уеб браузъра, който използва.
 9. Ограничаването или деактивирането на използването на "бисквитки" може да доведе до затруднения при използването на определени функции в уебсайта на магазина, които по своето естество изискват "бисквитки".

II. Целите, в които се използват "бисквитките"

 1. Администраторът използва собствени "бисквитки" за следните цели:
  1. Конфигуриране на уеб сайта
   1. коригира съдържанието на страниците на уебсайта към предпочитанията на потребителя и оптимизира използването на страниците на уебсайта,
   2. разпознаване на устройството на Потребителя на уебсайта и местоположението му и правилно показване на уебсайта, съобразен с индивидуалните му нужди,
   3. запомнете избраните от потребителя настройки и персонализирайте потребителския интерфейс, например в обхвата на избрания език или регион, от който идва потребителят,
   4. помня историята на посетените страници на сайта, за да препоръча съдържание,
   5. размер на шрифта, външен вид на сайта и др.
  2. Потребителят възприема уебсайта и предоставя сесия на потребителя на уебсайта:
   1. поддържам сесията на уебсайта на потребителя (след влизане в системата), благодарение на което потребителят не трябва да въвежда отново данните за вход и паролата си на всяка подстраница на уебсайта,
   2. правилната конфигурация на избраните функции на уебсайта, позволяваща по-специално проверка на автентичността на сесията на браузъра,
   3. за оптимизиране и повишаване на ефективността на услугите, предоставяни от администратора,
  3. Реализиране на процесите необходими за пълна функционалност на уеб сайтовете:
   1. коригира съдържанието на страниците на уебсайта към предпочитанията на потребителя и оптимизира използването на уебсайта. По-специално, тези файлове позволяват да се разпознават основните параметри на устройството на потребителя и да се показва правилно уебсайтът, съобразен с индивидуалните му нужди,
   2. правилното функциониране на партньорската програма, което позволява по-специално проверка на източниците на пренасочване на потребителите към сайтовете на уебсайта
  4. Спомняне на местоположението на потребителя
   1. правилната конфигурация на избраните функции на уебсайта, която позволява по-специално да се коригира предоставената на потребителя информация, включително местоположението му.
  5. Анализ и изследване и одит на зрителската аудитория
   1. създават анонимни статистически данни, които помагат да се разбере как ползвателите на услугата използват уебсайта, което позволява да се подобри тяхната структура и съдържание.
  6. Предоставяне на рекламни услуги
   1. адаптиране на реклами на услуги и продукти на трети страни, представени чрез уебсайта;
  7. на безопасността и надеждността на услугата
 2. Администраторът на услугата използва външни "бисквитки" за следните цели:
  1. Представяне на мултимедийно съдържание на страниците на уебсайта, които се изтеглят от външен уебсайт.
   1. www.youtube.com [администратор на бисквитки: Google Inc. със седалище в САЩ]
  2. Събиране на общи и анонимни статични данни чрез аналитични инструменти:
   1. Google Анализ [администратор на "бисквитки": Google Inc., базиран в САЩ]
   2. IAI-Shop.com [администратор на cookie: IAI S.A. със седалище в Шчечин]
  3. Представяне на реклами, адаптирани към предпочитанията на потребителя, чрез инструмента за онлайн рекламиране:
   1. Google AdSense [администратор на "бисквитки": Google Inc. със седалище в САЩ]
  4. Влезте в уебсайта, като използвате акаунт на друг уебсайт:
   1. Facebook Connect [администратор на бисквитки: Facebook Inc със седалище в САЩ или Facebook Ireland със седалище в Ирландия].
   2. Google [администратор на "бисквитки": Google Inc. със седалище в САЩ]
   3. Paypal [administrao cookies: PayPal (Europe) S.à.r. & Cie, S.C.A със седалище в Люксембург или PayPal Inc. базиран в САЩ]
  5. Използване на интерактивни функции за популяризиране на уебсайта чрез използване на сайтове за социални контакти:
   1. twitter.com [администратор на cookie: Twitter Inc. базиран в САЩ]
   2. Facebook.com [администратор на cookie: Facebook Inc. със седалище в САЩ или Facebook Ирландия със седалище в Ирландия]
   3. Pinterest [администратор на "бисквитки": Pinterest, Inc. базиран в САЩ]
 3. Потребителят може самостоятелно и по всяко време да променя настройките за "бисквитки", като посочва условията за тяхното съхранение и достъп до Устройството на потребителя чрез "бисквитки". Промени в настройките, посочени в предходното изречение, Потребителят може да направи настройки на уеб браузъра или като използва конфигурацията на услугата. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното боравене с "бисквитки" в настройките на уеб браузъра или да ги информират, когато се поставят "бисквитки" на устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите и начините на работа с "бисквитките" можете да намерите в настройките на софтуера (уеб браузър).
 4. Потребителят може да изтрие файловете с "бисквитки" по всяко време, като използва използваните от уеб браузъра функции.
 5. Ограничаването на използването на "Бисквитките" може да засегне някои от функциите, достъпни на уебсайта.

В много случаи софтуер, използван за сърфиране в уебсайтове (уеб браузър), позволява бисквитките да се съхраняват по подразбиране в крайното устройство на потребителя. Можете да промените настройките си за "бисквитки" по всяко време. Тези настройки могат да бъдат променени по-специално по такъв начин, че да блокира автоматичното файлове с бисквитки в настройките на уеб браузъра или да ги информирате всеки път, когато ги поставяте в устройството си.

 • Инструкции за блокиране на "бисквитките" в Chrome
 • Инструкции за блокиране на "бисквитките" в Firefox
 • Инструкции за блокиране на "бисквитките" в IE
 • Инструкции за блокиране на "бисквитките" в Opera
 • Инструкции за блокиране на "бисквитките" в Safari

Онлайн магазинът информира, че ограниченията върху използването на "бисквитки" могат да засегнат някои от функциите, налични на уебсайта. Повече информация за "бисквитките" можете да намерите в секцията "Помощ" в менюто на браузъра.
В допълнение към "бисквитките", онлайн магазинът може също така да събира данни, които обикновено се събират от системните администратори в т.нар. регистрационните файлове или дневниците. Информацията, съдържаща се в дневниците, може да включва Вашият IP адрес, тип платформа и интернет браузър, интернет доставчик и адреса на страницата, от която сте влезли в нашия уебсайт.

Някои подстраници в уебсайта и други средства за комуникация с вас може да съдържат така наречените "Web маяци" (т.нар. Електронни снимки). Уеб сигналите ви позволяват да се получи информация, като напр. На IP адреса на компютъра, на който зарежда е страницата, на която е включен уеб маяк, броят на URL на бавно зареждане на страниците на страницата, типа на браузъра, както и информацията, съдържаща се в бисквитките, за да се оцени ефективността на нашата реклами. Тези данни ще бъдат архивирани и използвани за статистически анализ и оценка на глобалния трафик на потребителите на уебсайта. Тези данни няма да бъдат комбинирани с предоставените от вас лични данни.
Във всеки случай можете да блокирате инсталирането на "бисквитки" или да изтриете постоянни бисквитки, като използвате подходящите опции на вашия уеб браузър. В случай на възникнали проблеми, ви съветваме да използвате помощния файл на браузъра или да се свържете с производителя на браузъра, който използвате. В допълнение към "бисквитките", онлайн магазинът може също така да събира данни, които обикновено се събират от системните администратори в т.нар. регистрационните файлове или дневниците. Информацията, съдържаща се в дневниците, може да включва Вашият IP адрес, вид платформа и уеб браузър, интернет доставчик и адреса на страницата, от която сте влезли в уебсайта. Някои подстраници в уебсайта и други средства за комуникация с вас може да съдържат така наречените " web beacons” " (т.нар. електронни снимки). Уеб сигналите ви позволяват да се получи информация, като напр. IP адрес на компютъра, на който зарежда се страницата, на която е включени са електорнни снимки броят на URL на бавно зареждане на страниците на сайта, типа на браузъра, както и информацията, съдържаща се в бисквитките, за да се оцени ефективността на нашите реклами. Тези данни ще бъдат архивирани и използвани за статистически анализ и оценка на глобалния трафик на потребителите на уебсайта. Тези данни няма да бъдат комбинирани с предоставени от вас лични данни.

III. Oкончaтелни разпоредби
1. Уебсайтът на магазина може да съдържа връзки към други уебсайтове. Администраторът няма влияние върху това кои данни, за каква цел и как се обработват и предават на този сайт. Администраторът настоява, че след преминаване към други уебсайтове прочетете декларацията за поверителност, създадена там. Тази Декларация за поверителност се отнася само за този магазин. Администраторът не носи отговорност за обработката на лични данни от трети страни.
2. Администраторът използва технически и организационни мерки, за да се гарантира защитата на личните данни, обработвани съответстват на рисковете и категория на защитени данни, по-специално, защитава лична информация срещу тяхното неразрешено оповестяване, за придобиване от неупълномощено лице, обработка с нарушаване на съществуващите разпоредби да се променят, загубване, повреждане или унищожение.
3. Администраторът предоставя следните технически мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп и промяна на лични данни, изпратени по електронен път:
a) осигурява събирането на лични данни срещу неразрешен достъп;
b) достъп до профила само след въвеждане на логин и парола.
4. Администраторът е упълномощен да предоставя лични данни, за да се извършат законови задължения (напр. по искане на правоохранителните органи), за обработване на молбите, както и защита на правата, собствеността (включително интелектуалната собственост), както и безопасността на хората.

pixel