Условия

УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

I. Дефиниции

Използваните в Условия термини означават:
1. Клиент - физическо лице, юридическо лице или организация, което не е юридическо лице, чиито специфични правни разпоредби дават правоспособност да прави поръчки в магазина;
2. Граждански кодекс - Законът от 23 април 1964 г. (обн., Бр. 16, т. 93, изменен);
3. Правила - настоящите Правила за предоставяне на електронни услуги като част от онлайн магазина OZONEE.BG;
4. Онлайн магазин (магазин) - интернет услуга на www.OZONEE.BG, чрез която клиентът може по-специално да подава поръчки;
5. Стоки - продукти, представени в Онлайн магазина;
6. Договор за продажба - договор за продажба на Стоки по смисъла на Гражданския кодекс, сключен между OZONEE.BG и Клиента, сключен чрез уебсайта на магазина;
7. Закон за правата на потребителите - Закон от 30 май 2014 г. относно правата на потребителите (журнал на законите от 2014 г., точка 827);
8. Законът за предоставяне на електронни услуги - Законът от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (сборник на Закон № 144, т. 1204, изменен);
9. Поръчка - Декларация за намерение на Клиента, насочена директно към сключването на Споразумението за продажба, в което се посочват по-специално вида и номера на Стоките

II. Общи разпоредби

1. Тези правила определят правилата за използване на онлайн магазина на www.OZONEE.BG.
2. Тези правила са регламентите, посочени в чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги.
3. Онлайн магазин OZONEE.BG, работещ на www.OZONEE.BG, се управлява от Алфа Фешън Дружество, ул. Нафтова 5, 65-705 Зиелона гора, БУЛСТАТ PL 9291906045, ЕИК: 368062332.
Вписано в Националния съдебен регистър, поддържан от Районния съд в Зиелона гора, VIII Търговския отдел на Националния съдебен регистър, под номер 0000691242.
4. Тези регламенти уточняват по-специално:
- правила за регистриране и използване на сметка като част от онлайн магазин;
- условия и правила за подаване на поръчки чрез електронна поща като част от онлайн магазин;
- принципите за сключване на споразумения за продажба с използване на услуги, предоставяни като част от онлайн магазина.
5. Използване на онлайн магазина е възможно при условие, че системата на ИКТ, използвани от клиента, следните минимални технически изисквания:.. А) Internet Explorer версия 8 или по-късно с Java Script активирана, или б) Друг вид уеб браузър: Firefox, Chrome, Safari, ... c.) Минимална резолюция на екрана [1024] х [768] пиксела.
6. За да използва онлайн магазина, Клиентът трябва да получи достъп до компютърна станция или терминално устройство с достъп до Интернет.
7. В съответствие с приложимото законодателство OZONEE.BG си запазва правото да ограничи предоставянето на услуги чрез онлайн магазина на лица на възраст над 18 години. В този случай потенциалните клиенти ще бъдат уведомени за това.
8. Клиентите могат да получат достъп до тези правила по всяко време и от връзката намерени на основния сайт www.OZONEE.BG и да го изтеглите и да го отпечатате.

III. Правилата за използване на онлайн магазина

1. Регистрацията като част от онлайн магазина е по избор. Клиентът може да подаде поръчка без да се регистрира в магазина, след като прочете тези Правила и ги приеме.
Регистрацията се извършва чрез попълване и приемане на формуляра за регистрация, който се намира на уебсайта на магазина
Условието за регистрация е да приеме съдържанието на регламентите и да предостави лични данни, означени като задължителни. Когато поръчвате "без регистрация", се създава профил с данните, необходими за извършване на поръчката, т.е. данни за контакт.
След подаването на поръчката идентификационният номер или номерът на поръчката се съхраняват в системата за по-късни цели, т.е. обмен на продукт или връщане на продукт. По този начин определяме реда за обмен или връщане и подобряваме това изпълнение.
При регистриране на акаунт в системата потребителят дава уникалното си име за вход, което не е възможно да промени името му по-късно, данните за вход не могат да бъдат изтрити след това. По искане на клиента / потребителя данните за контакт могат да бъдат изтрити и профилът блокиран, но данните за вход в системата остават. Следователно, данните за вход не трябва да предоставят данни, които не искате да останете в системата.
OZONEE.BG може да лиши правото на клиента да използва онлайн магазин, и може да ограничи достъп до част или цели ресурси на онлайн магазин, с незабавен ефект, в случай на нарушение от страна на Клиента от Правилника и по-специално на Клиента:
- по време на регистрацията в онлайн магазин той предостави неверни, неточни или неактуални данни, подвеждащи или нарушаващи правата на трети страни,
- извърши онлайн нарушение на личните права на трети лица, по-специално личните права на други клиенти на онлайн магазина,
- да разрешавате други поведения, които ще бъдат разпознати от OZONEE.BG за поведение, което е несъвместимо с приложимото право или с общите принципи за използване на Интернет или да навреди на репутацията на OZONEE.BG.
Лице, което е лишено от правото да използва онлайн магазина, не може да се регистрира отново без предварителното съгласие на OZONEE.BG
2. За да се гарантира безопасността на предаване на съобщения и данни във връзка с предоставяните услуги в рамките на обекта, онлайн магазин отнема технически и организационни мерки, съответстващи на сериозността на безопасността на услугите, по-специално мерки за предотвратяване на придобиване и промяна от страна на неоторизирани личните данни, предавани по интернет ,
3. Клиентът е задължен по-специално да:
непредоставя или да непрепраща съдържания, забранени от закона, например съдържание, което популяризира насилие, клевети или нарушава лични права и други права на трети страни,
използвайте онлайн магазин по начин, който не пречи на работата му, по-специално чрез използването на конкретен софтуер или устройства,
като не предприема действия като: изпращане или поставяне на нежелана търговска информация (спам) като част от Онлайн магазин,
използвайте онлайн магазина по начин, който не е неудобен за други клиенти и за OZONEE.BG,
използвайте всяко съдържание, публикувано в Онлайн магазин само за лична употреба,
да използват онлайн магазин по начин, съвместим с разпоредбите на действащото законодателство на територията на Република България, разпоредбите на регламентите, както и общите принципи за използване на интернет.
4. Размер на дрехите
Компанията OZONEE предлага разнообразие от стоки, които отговарят на високите очаквания на доволни клиенти. Имаме широка гама от продукти от РАЗЛИЧНИ производители, затова ви предлагаме да не спазвате размера на етикета, който е даден в описанието на продукта. Повечето производители имат различен размер.
Ето защо за всеки продукт, който се вижда в нашия магазин, е приложена таблица с размери. Преди да купите, клиентът трябва да прочете тази таблица, за да избегне покупката на неправилен размер.
За по-голяма надеждност на данните измерваме дрехите отпред, плоски, без да се разтягаме, с бутони или с цип (ако има такава). За да съответствате на новото облекло, предлагаме да измерите любимото си най-подходящо облекло по същия начин. За да се получи периметърът на получената стойност, умножете x2.
Във всеки модел се измерва едно парче от всеки размер, поради което може да има минимални разлики в размерите, дадени в таблицата (допустимо отклонение +/- 3 cm).

IV. Процедурата за сключване на Договаора за продажба

1. За да се сключи договор за продажба чрез онлайн магазин, отидете на сайта www.OZONEE.BG, да направите избор, вземайки технически стъпки, базирани на съобщения показващи се на клиента и информация по разположение от сайта.
2. Изборът на поръчани стоки от клиента се прави, когато се добавят към кошницата.
3. При подаване на поръчки - докато не натиснете потвърждението на поръчката - Клиентът има възможност да си промени, въведени данните, както и при избора на стоката. За да направите това, следвайте съобщенията, показвани на Клиента, и информацията, която се намира на уебсайта.
4. След като предостави на Клиента, използвайки онлайн магазин, всички необходими данни, се показва обобщение на поставената поръчка. Обобщението на поставената поръчка ще включва, наред с другото описание на избрани стоки или услуги, обща цена и всички други разходи.
5. За да изпратите поръчка, е необходимо да приемете съдържанието на Правилата, да предоставите задължителни лични данни и да натиснете бутона, потвърждаващ подаването на поръчката.
6. Информация за стоките, предоставени на уебсайтовете на магазина, представлява предложение по смисъла на чл. 66 от Гражданския кодекс. Изпращане на заявка на клиента е декларация за намерението си да сключи договора за продажбата на споразумение OZONEE.BG, в съответствие с Правилника.
Споразумение се третират като сключен от момента на получаване на поръчки от клиенти чрез система на онлайн магазин, при спазване на Правилника за поръчка. След сключването на договора Клиентът получава имейл потвърждаващ всички съществени елементи на Поръчката.
7. Договорът за продажба се сключва на български език, като съдържанието му е в съответствие с Правилника.

V. Доставка

Доставка на стоки се извършва в европейските страни, заедно с Турция и страните от ЕС към страни извън Европейския съюз, но която е страна по договори и споразумения с ЕС, Украйна, Беларус, Русия и се извършва на адрес посочен от Клиента по време на подаване на поръчки.

Продуктът се изпраща веднага след като плащането бъде заверено в нашия профил. Обикновено 24 часа от момента на подаване на поръчката от потребителя, но до 3 работни дни от момента на извършване на плащането. Въпреки това, в случай на непредвидени случайни събития, си запазваме правото да изпратим стоките в рамките на 5 работни дни. Изпълняваме поръчки от понеделник до петък. Ние не изпращаме пратки в събота, неделя и по празниците. Куриерите не работят в почивните дни.

2. Доставката на поръчаните Стоки се извършва чрез:
- куриер на разходи за доставка, които посещавате : ... нВ допълнение, разходите за доставка ще бъдат посочени в момента на поставяне на поръчката.
3. Очаквана дата на доставка според превозвачите:
- чрез ... - времето за доставка зависи от страната на получателя за проверка ТУК
4. Клиентите могат да получат достъп до тези правила по всяко време чрез връзката, намираща се на началната страница на уеб сайта www.OZONEE.BG, да го изтеглите и да го разпечатате.
Консолидиране, сигурност, достъп и потвърждение на клиентите на съответните разпоредби на Споразумението, продажба на стоки чрез изпращане до клиента чрез имейл, като се свързва с пратка , съдържащ Стоките и разпечатката потвърждава поръчки и спецификации фактура ДДС.
Още на страницата Такси и начин на доставка

VI. Цени и начини на плащане
1. Цените на стока са подадени в лева и включват всички компоненти, включително ДДС (с разлика на размера) и всички други компоненти.
2. Клиентът има възможност да плати цената:
- по банков превод
- с наложен платеж (по договаряне)
- плащане в системата PayU
- плащане с PayPal (допълнително плащане на 4.50% върху стойността на плащането ще бъде таксувано за плащането)

VII. Цени и начини на плащане

1. Цените на стока са подадени в лева и включват всички компоненти, включително ДДС (с разлика на размера) и всички други компоненти. 2. Клиентът има възможност да плати цената: - по банков превод - с наложен платеж (по договаряне) - плащане в системата PayU - плащане с PayPal (допълнително плащане на 4.50% върху стойността на плащането ще бъде таксувано за плащането)

VII. Право на прекратяване на договора

Началото на крайния срок в случай на договор, задължаващ прехвърлянето на собствеността върху дадена стока, т.е. договор за продажба на стоки:
Имате право да се откажете от договора в рамките на 14 дни, без да посочите причина. Крайният срок да се откаже от договора ще изтече след 14 дни от датата, на която Вие или трета страна, различна от доставчика и посочена от вас да придобие неща.

За да се използва правото си на отказ, трябва да ни изпратите форъляр за прекратяване на договор, както и закупения продукт на следния адрес: Alpha Fashion, ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, Poland, както е ясно становище (например писмо, изпратено по пощата). Можете да използвате формуляра за прекратяване на договор, но той не е задължителен.

За да запазите крайния срок за отказване от договора, достатъчно е да изпратите информация относно упражняването на правото си да се откажете от договора преди крайния срок за прекратяване на договора.

Наследствия на прекратяване на договора
Ако се откажете от договора, възстановява за вас всички плащания, получени от вас (с изключение на разходите за завръщанетона продукт), незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който ние сме информирани за решението си да упражни правото си на отказ от настоящия договор. Ние ще възстановим плащането, използвайки същите начини на плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили с друго решение; във всеки случай ще поемете само разходите за изпращане на върнатия продукт до нас (ние не приемаме колети с парични суми при доставка). Можем да задържим връщането на плащането до получаване на стока или до получаване на доказателство за връщането му, в зависимост от първото събитие. Ако не сте предложили да съберете стоки в случай на оттегляне от договора, моля, въведете следното: Моля, изпратете на адрес Alpha Fashion, ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, Poland, незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който решите да се откажете от този договор. Крайният срок е изпълнен, ако изпратите стока преди крайния срок от 14 дни. Ще трябва да поемете преките разходи за връщането на стока. Вие сте отговорни само за намаляване на стойността на нещата, произтичащи от използването му по различен начин, отколкото е необходимо за установяване на характера, характеристиките и функционирането на нещата. В случай на отказ от договор от разстояние, договорът се счита за нищожен. Завръщането трябва да се извърши незабавно, не по-късно от посочените по-горе 14 дни. Закупените стоки се заплащат (ще трябва да поемете преките разходи за връщане на материалите), заедно с попълнен и приложен към пратка формуляр за прекратяване на договор, но това не е задължително. Правото на отказ от договора от потребителя се изключва в случаите на: - договор, при който цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които предприемачът няма контрол и който може да възникне преди крайния срок за прекратяване на договора; - договор, при който предмета на услугата е непредоточена стока, произведено съгласно със спецификацията на потребителя или служещ за удовлетворяване на неговите индивидуални нужди; - договор, при който предметът на услугата е обект, който е обект на бързо влошаване или има кратък срок на годност; - договор, при който предметът на услугата е продукт, доставен в запечатана опаковка, която след отваряне на опаковката не може да бъде върната поради здравна защита или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката; - договор, в който предмета на услугата са стоки, които след доставката поради своето естество са неразделно свързани с други неща; - споразумение, в което е предмет на предоставяне на алкохолни напитки, цената на което е било договорено на сключване на договора за покупко-продажба и доставка на който може да се осъществи само след 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, върху които търговецът не контролира. - договор, в който потребителят изрично е поискал предприемачът да дойде при него за спешна ремонт или поддръжка. Ако предприемачът предоставя допълнителни услуги, различни от онези, чието изпълнение изисква потребителят или доставя други неща освен резервни части, необходими за извършване на ремонта или поддръжката, правото на отказ от договора има право на потребителя по отношение на допълнителни услуги или стоки; - договор, в който предметът на услугата е звук или визуални записи или компютърен софтуер, доставен в запечатана опаковка, ако опаковката е била отворена след доставката; - договори за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент; - договор, сключен на публичен търг ;
ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕКРАТЯВЕНЕ НА ДОГОВОР
(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само ако желаете да се откажете от договора)
Получател:
ALPHA FASHION (Ozonee.bg),
UL. NAFTOWA 5
65-705 ZIELONA GÓRA
SHOP@OZONEE.BG
- Уведомява / уведомява (*) за моето / нашето отказване от договора за продажба на следните стоки (*) договор за доставка на следните стоки (*) договор за работа, включваща следните стоки (*)
- Дата на сключване на договора (*) / разписка (*)
- Име и фамилия на потребител (и)
- Потребителски адрес (адреси)
- Подпис на потребителя (ите) (само ако формулярът е изпратен на хартиен носител)
- Дата
(*) Ненужното се зачерква.
Алтернативни готови формуляри за изтегляне и отпечатване:
Алтернативна форма за отказване от договора в PDF формат (изисква текущата версия на Adobe Reader)
Алтернативен формуляр за отказ в JPG

Адрес за доставка
OZONEE-CzechLogistic
Arad - Iratos FN
ul. Soseaua Arad 0 (DPD DEPO)
310001 Arad
(Румъния)

Моля, имайте предвид, че не приемаме пакети с наложен платеж. Ние възстановяваме парите по посочената банкова сметка на Клиента.
Моля, изпратете стоките обратно на горепосочения адрес.

Стоките трябва да бъдат внимателно опаковани, за да бъдат предпазени от повреда по време на транспортиране. Върнатите стоки трябва да са в опаковката на производителя. Това е особено полезно за връщането на ризи, които поради тяхната специфичност трябва да бъдат в пластмасови торбички с втвърдяващи и свързващи елементи. При липса на етикет, опаковката на производителя и допълнителните му елементи в съответствие с новата директива на ЕС, магазинът може да начисли на клиента горепосочените недостатъци.

Нашите консултанти са на разположение от понеделник до петък от 9:00 до 16:00 часа на следния телефонен номер: +49 355 547 88 305 a e-mail: shop@ozonee.bg

VIII. Жалби относно Стоките

1. OZONEE.BG, тъй като продавачът е отговорен за Клиента, който е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс, при гаранция за дефекти в обхвата, определени в Гражданския кодекс, по-специално в чл. 556 и чл. 556 [1] -556 [3] от Гражданския кодекс.
2. Вземания, произтичащи от нарушаване на права, гарантирани от правото на клиента, или въз основа на тези наредби, трябва да се изпращат на адрес: Alpha Fashion. ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, Poland (Полша) SHOP@OZONEE.BG. OZONEE.BG се ангажира да прегледа всяка жалба в рамките на 14 дни и ако това не е възможно, да информира клиента през този период, когато ще бъде разгледана жалбата.
3. OZONEE.BG не е производител на Стоките. OZONEE.BG не носи отговорност за гаранцията на продадените стоки. Производителят може да бъде отговорен за гаранцията на продаваната стока при условия и за срока, посочен в гаранционната карта. Ако гаранционният документ предвижда такава възможност, Клиентът може да подаде исканията си по гаранцията директно до оторизиран сервизен център, чийто адрес е включен в гаранционната карта.
4. Моля, бъдете информирани, че имате възможността за използване на извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и процедурата по обезщетяване онлайн решаване на спорове, разработени от Европейската комисия, предоставена на уебсайта: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

IX. Жалби относно предоставянето на услуги по електронен път

1. OZONEE.BG предприема действия, за да гарантира, че Магазинът работи правилно до степен, която е резултат от настоящите технически познания и се ангажира да отстрани всички нередности, съобщени от клиентите в разумен срок.
2. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми OZONEE.BG за всички нередности или прекъсвания във функционирането на уебсайта на Онлайн магазин.
3. Нередности, свързани с функционирането на клиента на магзина могат да подават в писмен вид на следния адрес: Alpha Fashion. ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, Poland, SHOP@OZONEE.BG или чрез формата за контакт
4. В жалбата клиентът трябва да посочи своето име и фамилия, адрес за кореспонденция, вид и дата на нередностите, свързани с функционирането на магазина.
5. OZONEE.BG се задължава да разгледа всяка жалба в рамките на 14 дни и, ако не е възможно, да информира клиента през този период, когато ще бъде разгледана жалбата.

X. Заключителни разпоредби

1. Уреждане на всички спорове, възникващи между OZONEE.BG и Клиента, който е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс, се подчинява на компетентните съдилища в съответствие с разпоредбите на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс.
2. Уреждане на всички спорове, възникващи между OZONEE.BG и Клиента, който не е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс на Гражданския процесуален кодекс, е предмет на компетентния съд по седалището на OZONEE.BG.
3. По въпроси, които не са обхванати от настоящия правилник, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс, разпоредбите на Закона за предоставяне на електронни услуги и други приложими разпоредби на полското право.
4. Информация за разрешаване на спорове в съответствие с чл. 14, ал. 1 от Регламента за ОРС: На адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Европейската комисия предоставя онлайн система за разрешаване на потребителски спорове (ОРС). Горните правила в PDF версия за изтегляне и отпечатване са достъпни след кликване върху връзката.

pixel